Ugradnja implantata - dentalna implantologija

Dentalna implantologija, ugradnja implantata, je deo savremene kliničke stomatologije koji se bavi ugradnjom osteointegrirajućih implantata u kost gornje i donje vilice. Ugradnja implantata se sprodovi u svrhu nadoknade jednog ili više izgubljenih zuba. Nedostatak jednog ili više zuba nastaje usled traume(fraktue ili izbijanja zuba), neblagovremenog lečenja zuba, koje za posledicu ima vađenje zuba, zbog bolesti mekih tkiva oko zuba i starenja organizma koji dovodi do gubitka zuba u vilici.I pored primene savremenih protetskih aparata (proteza i mostova) koji se koriste  za restauraciju bezubosti nijedna od ovih  protetskih nadoknada nije se pokazala funkcionalno delotvorna kao implant. U velikom broju slučajeva, implantati su najbolji izbor kako bi se u potpunosti restaurirala funkcionalnost zuba i potpornih struktura.

lečnje zuba i ugradnja implantata, Stomatološka ordinacija, stomatolog Novi Beograd

Šta je implant?

Implant ili često u narodu nazivan šraf, po svom obliku podseća na šraf, izrađen je od visoko kvalitetnih biokompatibilnih titan materijala koji u potpunosti zamenjuju koren zuba.

Kad se ugrađuju implanti?

Jedan ili više implanta možemo  ugraditi u svim slučajevima kada se želi nadoknaditi jedan ili više izgubljenih zuba.

Ako nedostaje samo jedan zub, pacijenti se najčešće odlučuju za implantat jer se na taj način susedni zubi ne moraju brusiti, što bi se svakako moralo ako bi želeli da problem rešavamo  protetskim zbrinjavanjem pomoću mosta!

U situacijama kod delimične ili totalne  bezubosti, koja se može rešiti  klasičnim pokretnim protetskim protezama, koje pacijenti zbog održavanja higijene moraju svakodnevno da skidaju najčešće se odlučuju za implantate jer na taj način  dobijaju fiksni rad – most koji u većoj mjeri zadovoljava njihove funkcionalne  i estetske zahteve.

Slučajevi kada implante ne možemo ugraditi!

Danas apsolutnih kontraindikacija za ugradnju implantata gotovo da i nema.  Jedna od onih koju bi trebalo izdvojiti je teži oblik osteoporoze kod koje je zahvaćena koštana masa gornje i donje vilice. Od “relativnih” nepovoljnosti za ugradnju implanta  možemo izdvojiti međusobne loše anatomske odnose pojedinih struktura; blizina viličnog sinusa i živca u donjoj vilici i nepovoljni međusobni odnosi gornje i donje vilice kao i nedovoljna količina kosti u koju se ugrađuje implant.

Međutim, danas postoje hirurške metode pomoću kojih nepovoljnu anatomiju možemo učiniti povoljnom za ugradnju implanta a one podrazumevaju povećavanje(augmentaciju) koštane mase i podizanje dna sinusa (sinus lift).

Pacijenti koji boluju od kardiovaskularnh, metaboličkih bolesti (diabetes mellitus) i drugih obolenja takođe mogu predstavljati relativnu kontraindikaciju za ugradnju implanta. Međutim uz adekvatnu pripremu i eventualnu premedikaciju i kod takvih pacijenata,moguće je nedostatak zuba rešiti ugradnjom implanta.

Procedura ugradnje implanta

Postupak ugradnje implantata može se podeliti u nekoliko faza:

 • Dijagnostika

  Pregled i razgovor s pacijentom u kojem dobijamo sve potrebne informacije vezane za mogućnost ugradnje implantata. Nakon izvršenih detaljnih kliničkih i radioloških nalaza (ortopan tomogram, CT, denzitometrija) lekar sa zubnim tehničarem vrlo detaljno planira svaku pojedinačnu fazu ugradnje i izrade implantata i formira sliku finalnog protetskog rada koju detaljno objašnjava pacijentu.

 • Hiruška faza

  Zahvat koji podrazumeva ugradnju implantata u kost ,vrši se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolan. Vreme trajanja ugradnje zavisi od broja implantata koji se ugrađuju,i u proseku traje od 0,5h do 1h.

 • Faza osteointegracije

  Ova  faza podrazumeva učvršćivanja implantata za kost. U zavisnosti od toga da li se implantati ugradjuju u donjoj ili gornjoj vilici  ova faza traje od  3-5 meseci.

 • Protetska faza

  U ovoj fazi se na osteointegrirane implantate ugrađuje suprastruktura i rešava  se protetska nadoknada izgubljenih zuba. Ova faza predstavlja završnu fazu izrade definitivne protetske nadokanade i definitivno rešavanje problema zbog kojeg se pacijent obratio našem centru.

Trajanje implantata

Uspešnost ugrađenih implantata je oko 95%. Trajanje implantata zavisi od različitih  faktora, ali se smatra da je očekivana funkcionalnost implantata  od 5-15 godina.Dobra higijena je jedna od osnovnih preduslova za postojanost implantata,na taj način se sprečava nakupljanje plaka i bakterija oko implantata koje mogu izazvati upalu desni, povlačenje zubnog mesa, hronične upale koje za  posledicu imaju odbacivanje implantata.

null

LEČENJE ZUBA

null

IZBELJIVANJE ZUBA

null

UGRADNJA IMPLANTA

null

ORTODONCIJA

null

LJUSPICE

null

ZUBNI NAKIT