Cenovnik
R.br. Opis Cena (RSD)
1 HELIO PLOMBA 3.500
2 AMALGAM PLOMBA 3.500
3 PLOMBA NA MLEČNOM ZUBU 3.000
4 PUNJENJE 1 KANALA KORENA 3.500
5 PUNJENJE 2 KANALA KORENA 4.500
6 PUNJENJE 3 KANALA KORENA 6.500
7 DVE PLOMBE NA 1 ZUBU 5.000
8 PARAPULPNI KOČIĆ 1.000
9 ANESTEZIJA + CHPH (TOX) 2.000
10 OBRADA KANALA I EKSTIRPACIJA NERVA 2.000
11 TERAPIJA KARIJES PROFUNDA 2.000
12 UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA + UKLANJANJE MEKIH NASLAGA 3.000
13 OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA 2.000
14 OBRADA SVIH PARODONTALNIH DŽEPOVA 5.000
15 MORTALNA EKSTIRPACIJA NERVA MLEČNOG ZUBA 1.000
16 EKSTRAKCIJA MLEČNOG ZUBA 2.000
17 EKSTRAKCIJA ZUBA 3.000
18 KOMPLIKOVANA EKSTRAKCIJA ZUBA 5.000
19 DRENAŽA 2.000
20 PAP (JODOFORM-CHLUMSKY) 2.000
21 TAMPON (JODOFORM-CHLUMSKY) 1.500
22 CHLORHEXIDINE POENI 1.500
23 TOTALNA AKRILATNA PROTEZA 36.000
24 SKELETIRANA PROTEZA + ATEČMENI 60.000
25 METALOKERAMIČKA KRUNA 15.000
26 LIVENA NADOGRADNJA 5.000
27 REPARATURA PROTEZE 4.000
28 BEZMETALNA KRUNA 30.000
29 KONSULTACIONI PREGLED 1.000
30 ANESTEZIJA 1.000
31 ZALIVANJE FISURA 2.000
32 VAĐENJE IMPAKTIRANOG UMNJAKA 12.000
33 TITANIJUMSKA PROTEZA 35.000
34 VALPLAST PROTEZA (SILIKONSKA) 35.000
35 TELESKOP KRUNA 25.000
36 FIBER GLASS NADOGRADNJA (FRC KOČIĆ) 4.000
37 KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA SA SEPARACIJOM KORENA 5.000
38 INLEJ KOMPOZITNA KERAMIKA 12.000
39 INLEJ BEZMETALNA KERAMIKA 25.000
40 REPARATURA PROTEZE TEHNIČAR 4.000
41 PRIVREMENA KRUNA 2.500
42 SILIKONSKA FOLIJA 4.000
43 ORTODONSKA PROTEZA 90.000
44 IMPLANT 120.000
45 METALOKERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU 18.000
46 OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA SA UGRADNJOM KOSTI 6.000
47 KUĆNO IZBELJIVANJE ZUBA + FOLIJE 12.000
48 ORDINACIJSKO IZBELJIVANJE ZUBA 17.000
49 IZBELJIVANJE 1 ZUBA 2.500
50

51.

PODLAGANJE PROTEZE

 EDEL VISE  FASETE   

12.000

15.000